Patronaty XIX Edycji Festiwalu Nauki i Sztuki

Organizacja i realizacja XIX edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 759/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Patronaty honorowe

Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

dr hab. med. Wojciech Nowak

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

prof. dr hab. Zbigniew Błocki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. Maciej Żylicz

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wojciech Pałka

Starosta Krakowski

Dominik Jaśkowiec

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Patronaty medialne