Turniej Futsalu

w ramach XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Turniej Futsal

Cele turnieju:

 • krzewienie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
 • popularyzacja futsalu w środowisku akademickim,
 • integracja środowiska akademickiego,
 • propagowanie zasad fair play

Organizator:

organizatorem turnieju jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy współpracy
z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu

Miejsce i termin rozgrywania zawodów:

 • hala sportowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27
 • termin zawodów: 6 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia:

 • termin zgłoszeń upływa 30.03.2019 r.,
 • Uczelnia może zgłosić nie więcej niż jedną drużynę składającą się maksymalnie z 12 zawodników
 • w turnieju mogą uczestniczyć etatowi pracownicy Uczelni i studenci oraz doktoranci z ważną legitymacją studencką/doktorancką
 • zgłoszenia wstępne przyjmowane są drogą mailową pod adresem azs.uek@gmail.com z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU FUTSALU”,
 • zgłoszenie wstępne powinno zawierać kontakt mailowy i telefoniczny do opiekuna/trenera zespołu
 • zgłoszenie ostateczne będzie składane tuż przed turniejem w biurze zawodów i powinno zawierać listę wszystkich zawodników wraz z numerami na koszulkach, w których będą występować.

System Rozgrywek:

System rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 7 zespołów, turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym, w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zespołów, zagramy systemem „każdy z każdym”.

Dodatkowe informacje:

Organizator zapewnia:

 • Szatnię
 • Obsługę sędziowską
 • Obsługę medyczną
 • Wodę dla uczestników
 • Nagrody dla 3 najlepszych zespołów
 • Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników
 • Relację foto