Informacja o Festiwalu

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Organizowany od 2001 roku przez krakowskie uczelnie akademickie i instytuty Polskiej Akademii Nauk, jest wydarzeniem popularyzującym naukę i sztukę. Celem Festiwalu jest prezentacja osiągnięć naukowych i artystycznych, ukazanie praktycznych korzyści wynikających z postępu naukowego i innowacyjności oraz ich wpływu na jakość życia.

Idea Festiwalu zrodziła się podczas przygotowań do obchodów 600. roku działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był głównym organizatorem imprezy w latach 2000-2004. Sukces pierwszej edycji zachęcił organizatorów do kontynuowania przedsięwzięcia w kolejnych latach. Z roku na rok Festiwal przyciągał coraz większe rzesze zainteresowanych oferując bogatszy repertuar wydarzeń w coraz atrakcyjniejszej formie. W latach 2005-2007 pieczę nad Festiwalem sprawowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Festiwalowe miasteczko namiotowe zostało wówczas przeniesione na Rynek Główny, a wszelkie wykłady, spotkania i panele dyskusyjne organizowane były w obiektach poszczególnych uczelni. Od 2008 roku koordynatorami głównymi Festiwalu byli kolejno: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Decyzją Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa głównym organizatorem XIX edycji Festiwalu został Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Tradycyjnie kulminację Festiwalu stanowi trzydniowe spotkanie w Festiwalowym Miasteczku Naukowym na Rynku Głównym w Krakowie (16-18 maja 2019), podczas którego odbywają się pokazy, konkursy oraz prelekcje. Na powierzchni 1350 m2 zlokalizowanych jest około 40 namiotów wystawienniczych zapewniających uczestnikom komfort niezależnie od pogody. Wszyscy zainteresowani: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze – Krakowianie, Małopolanie i turyści mają okazję oglądać doświadczenia naukowe, poznawać nowe technologie, uczestniczyć w pokazach, konkursach i licznych prelekcjach organizowanych przez uczelnie i instytuty naukowe, a także zaproszonych do współpracy partnerów. W centralnym miejscu Miasteczka Festiwalowego usytuowana jest scena główna, na której odbywają się konkursy, prezentacje, pokazy, występy artystyczne. Na terenie Miasteczka i w siedzibach współorganizatorów organizowane są różnego rodzaju aktywności: imprezy estradowe i sportowe, koncerty, konferencje, panele dyskusyjne, pokazy filmowe, spotkania, warsztaty, wykłady oraz wystawy