KOMITET ORGANIZACYJNY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzw. AGH,  dr inż. Michał Bembenek, dr. inż. Paweł Gara


Akademia Ignatianum w Krakowie
Sabina Pitera


Akademia Muzyczna w Krakowie
mgr Joanna Czech


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
mgr Bartłomiej Chwilczyński


Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
mgr Piotr Słomiński


Instytut Ekspertyz Sądowych
mgr Edyta Rzeszuto


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
dr hab. Barbara Marczewska


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
dr hab. inż.Jakub Barbasz


Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak, mgr Katarzyna Kozielec


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
mgr Agata Bień-Krawiec, mgr Maciej Banach


Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
mgr Magdalena Krawczyk


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
mgr Elżbieta Niechciał


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego FNiS
dr Krzysztof Machaczka – Dyrektor Biura FNiS


Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Monika Marzec, mgr Joanna Węgiel


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
mgr Aneta Żurek, mgr Iwona Krużel


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
mgr lic. Justyna Kastelik


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
mgr Kamila Bielecka, mgr Natalia Wrzeszcz


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Joanna Roczniewska-Cieślik