RADA PROGRAMOWA

RADA PROGRAMOWA


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach – Prorektor ds. Nauki


Akademia Ignatianum w Krakowie
ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ – Rektor


Akademia Muzyczna w Krakowie
prof. dr hab. Jan Pilch – Prorektor ds.Studenckich


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP – Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych


Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
prof. dr hab. Anna Marchewka – Prorektor ds.Nauki


Instytut Ekspertyz Sądowych
prof. IES dr hab. Dariusz Zuba


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
dr hab. inż. Jakub Barbasz    


Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
prof. dr hab. Konrad Wołowski – Dyrektor Instytutu


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Marcin Pieniążek  – Prorektor ds. Nauki i Nauczania


Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
dr hab. Beata Guczalska – Prorektor AST


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara    Prorektor ds.Nauki


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor, Przewodniczący Rady Programowej FNiS


Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor  ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Rozwoju


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks.  dr hab. Antoni Świerczyk, prof. UPJPII – Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Kadrowej


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP – Dyrektor Instytutu Fizyki


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą