Szukaj wydarzenia

Od 16-18 maja 2019 r. na terenie Miasteczka i w siedzibach współorganizatorów organizowane są różnego rodzaju aktywności: imprezy estradowe i sportowe, koncerty, konferencje, panele dyskusyjne, pokazy filmowe, spotkania, warsztaty, wykłady oraz wystawy. Wszystkie tutaj znajdziesz!

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

KONKURS PLASTYCZNY

Technika:
rysunek, malarstwo,
grafika komputerowa

Do wzięcia udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VI

KONKURS FILMOWY

Technika:
30 sekundowy film (do 50 MB)

Do wzięcia udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • klasy VII-VIII S.P. i klasa III gimnazjum
  • szkoły średnie (licea, technika, szkoły branżowe)

Organizacja i realizacja XIX edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 759/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

organizator

organizator wspierający

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Patronaty medialne