Szukaj wydarzenia

Od 16-18 maja 2019 r. na terenie Miasteczka i w siedzibach współorganizatorów organizowane są różnego rodzaju aktywności: imprezy estradowe i sportowe, koncerty, konferencje, panele dyskusyjne, pokazy filmowe, spotkania, warsztaty, wykłady oraz wystawy. Wszystkie tutaj znajdziesz!

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

KONKURS FILMOWY

Technika:
30 sekundowy film
(do 50 MB)

Więcej informacji >>

KONKURS PLASTYCZNY

Technika:
rysunek, malarstwo,
grafika komputerowa

Więcej informacji >>

KONKURS LITERACKI

„Biblioteki i książki
(w) przyszłości”
ZAPRASZAMY!

Więcej informacji >>

Organizacja i realizacja XIX edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 759/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

organizator

organizator wspierający

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Patronaty medialne

PaRTNERZY