Program

Organizatorzy Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie informują, że przebieg wszystkich wydarzeń i imprez towarzyszących odbywających się w ramach Festiwalu jest dokumentowany poprzez fotografowanie, wykonywanie nagrań TV i nagrań audio. Utrwalony obraz i dźwięk będzie wykorzystany do bieżącego przekazu – tzw. relacji „na żywo” (streaming), a także do przygotowania materiałów do zamieszczenia w Internecie, na stronach organizatorów Festiwalu i na portalach społecznościowych.
Udział w wydarzeniach festiwalowych jest dobrowolny. Wejście na teren obiektu, w którym odbywa się impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody (poprzez wyraźne działanie potwierdzające) na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas imprezy.